Hakkımızda
Yerel idareler konusundaki ortak almalar, Avrupa Birliği düzeyinde nemli işbirliği alanlarından bir tanesidir. Belediyelerin ihtiyaç duyduğu çözüm ve ürünler, Avrupa düzeyinde işbirlikleri ile oluşturulmaktadır. AB'ye katılım sürecindeki Türkiye'nin yerel idareleri de bu işbirliği süreçlerine katılabilmektedirler
AB'ye katılm sürecinde AB'nin aday ülkelere sağladığı mali kaynaklar ve ortak çözümlerden Kadıköy'ün en etkin biçimde faydalanabilmesi, belediyeler ile AB düzeyinde işbirliği ve iletişim platformlarının oluşturulması, yerel yönetimler alanında Avrupa Birliği müktesebatının takibi ve Kadıköy Belediyesi ve AB'li muhataplar arasında ortaklıkların ve işbirliği alarının kuvvetlendirilmesi ve yenilerinin oluşturulması; bunu takiben tecrübe ve en iyi uygulama alışverişlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi; 01.05.2010 tarihinde <<AB ile işbirliğinin geliştirilmesi projesi>>  ni başlatmıştır.